РУС КГ
Сенин тамагың – сенин күчүң

Тамак оору деген эмне?

Жогорку дем алуу жолдорунун (ЖДЖ) инфекциялары – кеңири жайылган курч инфекциялык оорулардын бири. Орточо алганда чоңдор жылына 2-5 жолу, мектеп курагындагы балдар 7-10 жолу ЖДЖИ менен оорушат.

ЖДЖ инфекциялары тамактын (фарингит), кекиртектин (ларингит) жана коко жапкычтын (эпиглоттит) сезгенүүсүнө алып келиши мүмкүн. Тамактагы оору балдарда (балдарда тамактагы ооруга шилтеме), өспүрүмдөрдө жана чоңдордо кеңири жайылган даттануу болуп саналат. Бул тамак жакта жайгашкан оору сезимдерине кирет, ошондой эле түздөн-түз жутуу менен байлапышпаган, патологиялык процесстин симптомдору болушу мүмкүн (мисалы, сасык тумоо же грипптин).

Кызыктуу факт.

Тамактагы курч оору бейтаптардын терапевтке же фармацевтке кайрылуусунун негизги себеби болуп саналат. Ошентсе дагы, тамагы ооруган көпчүлүк адамдар медициналык жардамга кайрылышпайт. Тамак, же медицина тилинде «кулкун» жогорку дем алуу жолдорунун бир бөлүгү болуп саналат. Кулкун – тамак сиңирүү түтүгүнүн жана дем алуу жолдорунун бир бөлүгү, ал бир тарабынан мурун жана ооз көңдөйүнүн, жана башка тарабынан кызыл өңгөч менен коконун ортосундагы бириктирүүчү звено болуп саналат. Анын маанилүү бөлүгү – коко жапкыч, ал тамактын жана суюктуктардын өпкөгө түшүүсүнүн алдын алат. Кулкун эки системанын тең бөлүгү болуп саналат: дем алуу органдарынын (дем алуу) жана тамак сиңирүү системасынын (жутуу). Бул процесстердин жыйынтыгында тамак, суюктук жана аба кулкун аркылуу өтөт. Мындай жол менен тамак тамакты жутууга, сүйлөө функциясына, ошондой эле дем алууга катышат.

Оору сезимдери көп учурда кулкундун сезгенүүсүнүн симптомдору болуп саналат. Кыркырактык жана үндү жоготуу, эреже болгондой, коконун сезгенүүсү менен байланыштуу.

Krka, d. d.

Бардык укуктар корголгон. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto