РУС КГ
Сенин тамагың – сенин күчүң

Дарылоонун варианттары

Негизинен тамактагы оорунун себептери бактериялар менен байланыштуу эмес, ошондуктан айрым эл аралык саламаттыкты сактоо уюмдары тамак ооруну баштапкы дарылоо үчүн антибиотиктерди пайдаланууну сунушташпайт.

Тамак ооруну дарылоо үчүн жергиликтүү каражаттар антибиотиктер менен системалуу дарылоонун альтернативасы болуп саналат.

Бүгүнкү күндө тамак ооруну дарылоо үчүн дарылар ооруну жеңилдетүүгө багытталган жана анын себептерине таасирин тийгизет:

  • антисептиктер же дезинфекциялоочу каражат, инфекциялардын андан ары жайылуу мүмкүндүгүн азайтуу үчүн;
  • жергиликтүү анестетик же ооруну басуучу жана сезгенүүгө каршы каражат ооруну жана сезгенүүнү жок кылуу үчүн.

Тамактагы ооруну дарылоо үчүн дарылар спрейлер, чайкоо үчүн курамдар түрүндө, бирок көбүнчө набат же пастилка формасында чыгарылат.

Көңүл буруңуз.

Чайкоо тамак ооруну дарылоонун көп натыйжалуу эмес каражаты катары эсептелет, анткени активдүү заттар сезгенүү очогуна жетпейт.