РУС КГ
Сенин тамагың – сенин күчүң

Курч тонзиллиттин же ангинанын белгилери жана симптомдору

Ангинанын типтүү алгачкы белгилери өзүнө төмөндөгүлөрдү камтыйт:

  • тамактагы дүүлүгүү же кычышуу сезими, алар ооруга өтүшү мүмкүн;
  • былжыр челдин кызарышы жана тамактагы ысык сезими;
  • тамакты жана суюктукту жутуудагы оору сезимдери.

Ошондой эле башка симптомдор дагы пайда болушу мүмкүн:

  • тамактын кургашы;
  • таңдай бездеринин шишиги (алкым бездери);
  • алкым бездериндеги ак чекиттер же тактар.
Krka, d. d.

Бардык укуктар корголгон. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto