РУС КГ
Сенин тамагың – сенин күчүң
Krka, d. d.

Бардык укуктар корголгон. Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto